E-tund on elektrooniline õpetajaraamat, mille eesmärk on muuta koolitunnid põnevaks ja sisukaks. See sisaldab illustratiivset materjali, töölehti, lisamaterjali, kontrolltöid, töökava, konspekti jpm. E-tunnist saab õpetaja sobivat materjali õpilastele tunnis näidata ning jagada. Õppesisu saab õpetaja oma soovi järgi täiendada ning muuta.
 

E-tunni kursused

E-tund Opiqus
10.05.2022 Zoomis kell 15.00-16.30 Registreerumine

Ülevaade

Kogu materjal on ühes kohas. e‑tunni mälupulgale on salvestatud kõigi nende ainete ja klasside materjal, mida õpetaja õpetab. Programm ei vaja tööks internetti, küll aga tulevad uuendused kohale interneti kaudu.

E-tund aitab
õpitulemusi
parandada

21% õpilaste õpitulemused
on e‑tunni kasutamisega paranenud.

E-tund muudab koolitunnid õpilastele põnevamaks

Visuaalne materjal aitab õpilastel teemat omandada ja tähelepanu säilitada.

E-tund hoiab
õpetajal kokku tunni ettevalmistusaega

95% õpetajatest hoiab ettevalmistusaega kokku.

Millest koosneb?

E-tund sisaldab illustratiivset materjali (videod, animatsioonid, simulatsioonid, kaardid, graafikud, fotod, skeemid, kuulamisülesanded jmt) ning tunni näidisülesehitust koos ainealase ja metoodilise konspektiga.
Terviklikuks teadmiste omandamiseks on e-tunnis viited sama teemat käsitlevatele teiste ainete või klasside õpikutele.
Õppe diferentseerimiseks on e‑tunnis rohkelt lisamaterjali (töölehti, lisalugemist, veebilinke) ning tunnikontrolle ja kontrolltöid vastustega.
Tunnist aitab kokkuvõtet teha tunni kirjeldus ning näidiskodutöö, mida saab programmist kopeerida.
Töökavas on esitatud kogu materjali jaotus.

Kuidas e-tundi kasutada?

Sisestage e-tunni mälupulk arvutisse. Installige programm.

Õpetajad on öelnud

Tänu e-tunnile peavad õpilased geograafiat üheks oma lemmiktunniks. Põhjusena märkisid nad järgmist: meeldivad lahedad videod; teema on hästi arusaadavalt esitletud; saan aru, et geograafia on põnev; ootan uut tundi, et näha, missugune põnev teema on tulemas; meeldib, et saame vahepeal töövihiku ülesandeid teha ja siis jälle õpetajat kuulata.
E-tund aitab mul väga palju aega kokku hoida. Esiteks ei pea ma ise enam esitlusi koostama ega tegema meeletut tööd, et leida esitlustesse pildi- ja videomaterjali. Teiseks meeldib mulle, et saan kasutada kiirematele-tublimatele e-tunnis lisamaterjali, mida ma ka ei pea ise otsima.

e-tunnid Opiqus

2021.–2022. õ-a-l on opiq.ee platvormil võimalik kasutada uue 1. kl loodusõpetuse, 3. kl eesti keele ja 6. kl matemaatika e-tunde. Tasuta saab tutvuda 1. kl vene keele, 2. kl loodusõpetuse ja 4. kl matemaatika e-tundide tööversioonidega.

 

Järk-järgult viiakse keskkonda kõik e-tunnid, st uusi e-tunde ei ole enam võimalik tellida mälupulgal ning ka olemasolevad muutuvad veebipõhiseks.

Pakutavate e-tundide valikuga saab tutvuda varamu.opiq.ee.

Opiq.ee platvormil on e-tund teosena kättesaadav vaid õpetajale. Ülesandekogust saab õpilastele kodu- ja tunnitöid saata.

E-tundi on võimalik lisada juba olemasolevale päevikule õpetajaraamatuks, seda ei saa määrata päeviku põhiteoseks.

Juhis Opiqu e-tunni esitlusvaate kasutamiseks

 

 

Hinnad

Hinnakiri kuni 30. jaanuarini 2022

Kehtiva hinnakirja järgi saab e-tunde tellida veel 2021.-2022. õ-a teiseks poolaastaks, järgmiseks kooliaastaks tellimisel rakenduvad uued tingimused ja hinnakiri.

 

Hind kujuneb igale koolile põhikooli- või gümnaasiumi klassiastme õpilaste arvu järgi, erandiks on algklassiõpilaste arv konkreetse klassi järgi, kus erinevaid õppeaineid õpetab üks õpetaja. Hinnale lisandub ühekordne tasu mälupulga eest (15 €). Õpilaste arvu alam- ja ülempiiriks arvel on vastavalt 10 ja 60 õpilast.

Soodsamad hinnad kehtivad lepingupartnerile, lisasoodustuse saavad Avita õppekomplekti tellijad. Õppekomplekt on ükskõik millal klassile ostetud uue õppekava õpikud ja e-tunniga samaks õppeaastaks ostetud õpiku juurde kuuluvad töövihikud.

Kuue ja enama e-tunni ostjale rakendub automaatselt veel üks lisasoodustus.

Geograafia 7. klassile

Loodusõpetus 1. klassile OPIQ platvormil *

Muusikaõpetus 7. klassile
(Helide maailm. Pillid)

Muusikaõpetus 8.–9. klassile
(Klahvpillid ja elektrofonid. Esituskoosseisud ja muusikateater)

Klient Ühekordne makse Mitu osamakset
Õppekomplekti tellija 3 €/õpilane + 15 € 3,3 €/õpilane + 15 €
Lepingupartner 5 €/õpilane + 15 € 5,5 €/õpilane + 15 €
Muu kool 8 €/õpilane + 15 € Järelmaksuvõimalust pole

Geograafia 8. klassile

Eesti keel 7. klassile

Kirjandus 7. klassile

Kirjandus 8. klassile

Loodus- ja inimeseõpetus 2. klassile

Loodus- ja inimeseõpetus 3. klassile

Loodusõpetus 4. klassile

Loodusõpetus 5. klassile

Bioloogia 9. klassile

Bioloogia gümnaasiumile, IV kursus

Klient Ühekordne makse Mitu osamakset
Õppekomplekti tellija 4 €/õpilane + 15 € 4,4 €/õpilane + 15 €
Lepingupartner 6 €/õpilane + 15 € 6,6 €/õpilane + 15 €
Muu kool 10 €/õpilane + 15 € Järelmaksuvõimalust pole


Matemaatika 1. klassile

Matemaatika 2. klassile

Matemaatika 3. klassile

Matemaatika 4. klassile

Matemaatika 5. klassile

Matemaatika 6. klassile OPIQ platvormil

Eesti keel 1. klassile

Eesti keel 2. klassile

Eesti keel 3. klassile OPIQ platvormil

Eesti keel 4. klassile

Eesti keel 6. klassile

Loodusõpetus 6. klassile

Klient Ühekordne makse Mitu osamakset
Õppekomplekti tellija 5 €/õpilane + 15 € 5,5 €/õpilane + 15 €
Lepingupartner 8 €/õpilane + 15 € 8,8 €/õpilane + 15 €
Muu kool 12 €/õpilane + 15 € Järelmaksuvõimalust pole

* Uue õpiku e-tund OPIQ platvormil ja vana õpiku e-tund mälupulgal
Kõikidele hindadele lisandub käibemaks 9%.

Hinnad 2022/2023. õppeaastaks

E-tunni tellimisel sõltub hind kooli õpilaste arvust.

Õpilaste arv koolis üle 900 501-900 101-500 kuni 100
Ühe e-tunni litsents koolile üheks õppeaastaks (EUR) 390 330 265 195

Hindadele lisandub käibemaks 9%.

E-tunni litsentse on võimalik osta ka neil, kes ei kasuta Avita õppekomplekte või ei täida eelnimetatud tingimusi.

TASUTA e-tunnid 2022/2023. õppeaastaks

2022/2023. õ-a-l saavad õpetajad soovi korral Avita poolt pakutavate e-tundide aastase litsentsi tasuta, kui on täidetud järgmised tingimused:

 1. Kool on alates 2015. aastast Avitast ostnud või tellib vastava klassi (1., 2., 3. või 4. kl) või klassiastme (5.–12. kl) kõikidele õpilastele selle õppeaine õpiku.
 2. Kool ostab sama õppeaine vastava klassi (1., 2., 3. või 4. kl) või klassiastme (5.–12. kl) kõikidele õpilastele töövihikud 2022/2023. õppeaastaks.
 3. Tasuta e-tunni soov on edastatud kooli poolt koos õppematerjali tellimusega nimetatud õppeaastaks kirjastuse e-tellimiskeskkonna kaudu 1. detsembriks 2021.
 4. Tasuta on võimalik kasutada nii e-tunde, mis asuvad veel mälupulgal või on juba Opiqu keskkonnas.

Andmekandjaid saab vajadusel kirjastusest osta hinnaga 15 eurot (lisandub 20% käibemaks).

E-tunde on tasuta võimalik saada ka koolil, kel on tellitud kogu õppeaasta OPIQu litsentsid „Õpilane 2022-2023“ kõigile õpilastele.

 

Tellimine Avita tellimiskeskusest (kooli volitatud esindajale)

Kõik uued kasutajad saavad e‑tundi kuu aega tasuta proovida, et ise selle kvaliteedis ja kasutusmugavuses veenduda. Selleks tuleb saata e-kiri õpetaja andmetega (nimi, kool, e-posti aadress, kontakttelefon) aadressile . Kui võimalik, märkige palun juurde, kas õpetaja sooviks ka programmi kasutamise koolitust.

Korduma kippuvad küsimused

Mida on e‑tunni kasutamiseks vaja?

Vaja on Windowsi opsüsteemiga arvutit. Soovitatav on koolitunnis kasutada ka seadet, millega klassile pilti näidata, näiteks projektorit, puutetundlikku tahvlit, televiisorit või lisakuvarit.

Arvuti miinimumnõuded:
 • Windows XP SP3 opsüsteem
 • 1,86 GHz Pentium 4 või Athloni protsessor
 • 1 GB muutmälu (RAM)
 • DirectX 9.0c-ga ühilduv videokaart
 • DirectX 9.0c-ga ühilduv helikaart
Sujuvaks toimimiseks peaks arvutil olema järgmised parameetrid:
 • Windows XP SP3 ja uuemad Windowsi opsüsteemid
 • 1,86 GHz Core 2 Duo või Athlon X2 protsessor
 • 2 GB muutmälu (RAM)
 • DirectX 9.0c-ga ühilduv videokaart
 • DirectX 9.0c-ga ühilduv helikaart
Kuidas e‑tund kätte toimetatakse ja kuidas see töötab?

Igale e‑tunni kasutajale tehakse oma mälupulk. Sellel on tellitud ainete ja klasside materjal ning programmi installipakett. E‑tunni programm tuleb arvutisse installida, sisu töötab mälupulgalt. Internetiühendust pole tavapäraseks tööks vaja. Uuendused tulevad kohale siiski interneti teel.

Millise õpilaste arvu järgi arvutatakse koolile e‑tunni hind?

Arvesse läheb klassiastme õpilaste koguarv. Kui tellitakse näiteks 7. klassi geograafia e‑tund ja koolis on vaid üks 7. klass 20 õpilasega, siis kujuneb e‑tunni hind 20 õpilase järgi. Kui aga koolis on kaks paralleelklassi, ühes 20 ja teises 15 õpilast, siis arvutatakse e‑tunni hind 35 õpilase järgi.

Projektori seadistamine

Projektori seadistamise juhend

eKooli ühenduse seadmine

eKooli ühenduse seadmise juhend

Soovitusi e-tunni kasutamiseks distantsõppes

Juhend e-tunni kasutamiseks distantsõppes

Kontakt

E-post
Kasutajatugi (tellimist ja müüki puudutavad küsimused):
6275 401 Tallinn, 74 27 156 Tartu, 33 70 108 Jõhvi
Kasutajatugi (tehnilised küsimused):
Astra Tuuna 62 75 475 (9-17)