E-tund on elektrooniline õpetajaraamat, mille eesmärk on muuta koolitunnid põnevaks ja sisukaks. See sisaldab illustratiivset materjali, töölehti, lisamaterjali, kontrolltöid, töökava, konspekti jpm. E-tunnist saab õpetaja sobivat materjali õpilastele tunnis näidata ning jagada. Õppesisu saab õpetaja oma soovi järgi täiendada ning muuta.
 

Ülevaade

Kõik e-tunnid on veebipõhised ja leitavad Opiq.ee platvormil. Iga e-tund on eraldi paketis ja õpetaja vajab selle kasutamiseks litsentsi.

E-tund aitab
õpitulemusi
parandada

21% õpilaste õpitulemused
on e‑tunni kasutamisega paranenud.

E-tund muudab koolitunnid õpilastele põnevamaks

Visuaalne materjal aitab õpilastel teemat omandada ja tähelepanu säilitada.

E-tund hoiab
õpetajal kokku tunni ettevalmistusaega

95% õpetajatest hoiab ettevalmistusaega kokku.

Millest koosneb?

E-tund sisaldab illustratiivset materjali (videod, animatsioonid, kaardid, graafikud, fotod, skeemid, kuulamisülesanded jmt) ning tunni näidisülesehitust koos ainealase ja metoodilise konspektiga.
Terviklikuks teadmiste omandamiseks on e-tunnis viited sama teemat käsitlevatele teiste ainete või klasside õpikutele.
Õppe diferentseerimiseks on e‑tunnis rohkelt lisamaterjali: töölehti, lisalugemist, veebiviiteid. Õpetaja leiab e-tundidest tunnis lahendatavate (sh hindeliste) tööde vastused.
Tunnist aitab kokkuvõtet teha tunni kirjeldus ning näidiskodutöö, mida saab eKooli või Stuudiumisse kopeerida.
E-tunnist saab alla laadida kogu õppeaasta töökava ning leiab juhiseid ja soovitusi õpetajaraamatu kasutamiseks ning õppetöö korraldamiseks.

Õpetajad on öelnud

Tänu e-tunnile peavad õpilased geograafiat üheks oma lemmiktunniks. Põhjusena märkisid nad järgmist: meeldivad lahedad videod; teema on hästi arusaadavalt esitletud; saan aru, et geograafia on põnev; ootan uut tundi, et näha, missugune põnev teema on tulemas; meeldib, et saame vahepeal töövihiku ülesandeid teha ja siis jälle õpetajat kuulata.
E-tund aitab mul väga palju aega kokku hoida. Esiteks ei pea ma ise enam esitlusi koostama ega tegema meeletut tööd, et leida esitlustesse pildi- ja videomaterjali. Teiseks meeldib mulle, et saan kasutada kiirematele-tublimatele e-tunnis lisamaterjali, mida ma ka ei pea ise otsima.

e-tunnid Opiqus

2023. a sügisest on kõik e-tunnid Opiq.ee platvormil. Mälupulgal e-tunde kirjastus enam ei paku. Saadaolevate e-tundide valikuga saab tutvuda varamu.opiq.ee. Märkides Opiqu varamu avalehel teose tüübiks „Õppekomplekt“ asemel „Õpetajaraamat“, kuvatakse teile kõik Avita e-tunnid. Opiq.ee platvormil on e-tund teosena kättesaadav vaid õpetajale. Ülesandeid saab õpilastele saata digiõpikust.

E-tundi on võimalik lisada juba olemasolevale päevikule õpetajaraamatuks, seda ei saa määrata päeviku põhiteoseks.

Juhis Opiqu e-tunni esitlusvaate kasutamiseks

 

 

Vaata videojuhendist, kuidas saada Opiqu e-tunni kasutajaks

 

Hinnad

E-tunni tellimisel sõltub hind kooli õpilaste arvust. Õpilaste arvu aluseks võetakse Haridussilmas toodud andmed.

Õpilaste arv koolis üle 900 501-900 101-500 kuni 100
Ühe e-tunni litsents koolile üheks õppeaastaks (EUR) 390 330 265 195

Hindadele lisandub käibemaks 9%.
*Aastane litsents kehtib alates 16.08.2024 kuni 15.08.2025.

TASUTA e-tunnid

2024/2025. õ-a-l saavad õpetajad soovi korral Avita poolt pakutavate e-tundide aastase litsentsi tasuta, kui on täidetud järgmised tingimused:

  1. Kool on alates 2017. aastast Avitast ostnud või tellib vastava klassi (1., 2., 3. või 4. kl) või klassiastme (5.–12. kl) kõikidele õpilastele selle õppeaine õpiku.
  2. Kool ostab sama õppeaine vastava klassi (1., 2., 3. või 4. kl) või klassiastme (5.–12. kl) kõikidele õpilastele töövihikud 2024/2025. õppeaastaks.
  3. Tasuta e-tunni soov on edastatud kooli poolt koos õppematerjali tellimusega nimetatud õppeaastaks kirjastuse e-tellimiskeskkonna kaudu 1. detsembriks 2023.

Opiqu e-tunde on tasuta võimalik saada ka koolil, kel on tellitud kogu õppeaasta OPIQu litsentsid kõigile õpilastele. Tellimus peab olema vormistatud hiljemalt 16. septembril.

 

Tellimine Avita tellimiskeskusest (kooli volitatud esindajale)

Kõik uued kasutajad saavad e‑tundi kuu aega tasuta proovida, et ise selle kvaliteedis ja kasutusmugavuses veenduda. Selleks tuleb saata e-kiri õpetaja andmetega (nimi, kool, e-posti aadress, kontakttelefon) aadressile . Kui võimalik, märkige palun juurde, kas õpetaja sooviks ka programmi kasutamise koolitust.

Korduma kippuvad küsimused

Mida on e‑tunni kasutamiseks vaja?

E-tunni kasutamiseks vajalik litsents. Litsentsi tellimuse vormistab ja lisab kasutajad kooli raamatukoguhoidja Avita tellimiskeskkonnas.

Iga e-tund on Opiqus eraldi paketis (vt e-tundide pakette). Loe kõigi pakettide kohta lähemalt siit. E-tunni kasutamine ei sõltu Õpetaja-paketi olemasolust.

Ühe e-tunni kasutajate arv koolis ei ole piiratud.

Et e-tunnid asuvad Opiq.ee keskkonnas, on kasutamiseks vajalik kvaliteetne internetiühendus.

Kõige parem on koolitunnis kasutada seadet, millega klassile õpilastele mõeldud pilte, videoid ja tekste näidata, näiteks projektorit, puutetundlikku tahvlit, televiisorit või suuremat lisakuvarit.

Juhised Opiqu kasutamiseks leiad siit.

Kontakt

E-post
Kasutajatugi (tellimist ja müüki puudutavad küsimused):
6275 401 Tallinn, 74 27 156 Tartu, 33 70 108 Jõhvi
Kasutajatugi (tehnilised küsimused):
Astra Tuuna 62 75 475 (9-17)